Verslag bijeenkomst Plattelandsraad Oude IJsselstreek, 1 juni 2015Plaats: op bedrijf van Henry en Anja Steverink

Aanwezig: Henry Steverink (VAL), André Kaminski (StAM), Helma Tuenter (Monumentenplatform), Liny Burgers (Vrouwen van Nu), Gerard Hol (VVV), , Ben Janssen (Wildbeheereenheid), Henk Bruntink (Heelwegs Belang), Anne Oosterbaan (secretaris/voorzitter), George Holtslag (Agrarische Jongeren Kontakt)

Afmeldingen: Wim Beijer, Wim Rosier, Joop Lammers, Sander Fisser, Ben Radstake, Maria Verheij.

1 Opening

Anne heet iedereen welkom, speciaal George Holtslag, die als voorzitter van de Agrarische Jongeren komt verkennen wat de Plattelandsraad inhoudt.

2 Voorstel bijdragen aan de ingediende projecten

Het bestuur heeft aan de hand van de totaalbeoordeling (van 7 Plattelandsraadsleden) van de ingediende projecten een voorstel gemaakt voor de toe te kennen bijdragen. Zie bijlage 1.

Na uitleg van de “plussen en minnen” wordt door iedereen met dit voorstel ingestemd.

Ben maakt bij voorstel nr. 9 over de bijenkast voor de jeugd de opmerking dat men bij Boerderij Mebelder Westendorpseweg 10 7004 JD Doetinchem,  al ervaringen heeft op dit gebied. Verder heeft Ben Janssen vanuit de voormalige  NME een lijst met adressen van alle basisscholen van de Achterhoek.

3 De website www.plattelandsraad-oudeijsselstreek.nl

De website is nu in de lucht. Anne en Wim zorgen voor de inhoud. Aan de Plattelandsraad deelnemende organisaties kunnen, als ze dat willen een link op de website krijgen. Ook kunnen ze activiteiten die het buitengebied aangaan op de website kwijt. Beide svp doorgeven aan Anne of Wim.

4 Cittaslow

Onze Gemeente wil Cittaslow gemeente worden. Hiervoor moet er voldoende aandacht zijn voor verschillende thema’s, zoals:

–      Duurzaamheid

–      Culturele geschiedenis

–      Een waardevol landschap en biodiversiteit

–      Regionale producten

–      Korte voedselketens

–      Leefomgeving

–      Recreatie

–      Gastvrijheid

Zie voor meer info over wat Cittaslow inhoudt: www.cittaslow-nederland.nl

Op dit moment wordt er bij de Gemeente door 2 young professionals gewerkt aan de verdere vormgeving. Hiervoor is een kerngroep ingesteld, waarin de Plattelandsraad is vertegenwoordigd door Wim Beijer en Helma Tuenter. De start van deze nieuwe manier van doen en denken is op vrijdag 12 juni vanaf 19.00 in het DRU Industriepark, tevens de start van het festival ’Gemaakt in Gelderland’ . Die avond zijn er demonstraties, bedrijfspresentaties, muziek, theater, film en kunst.

5 Rondleiding 
Henry en Anja laten ons eerst de oude ligboxenstal zien, waar nu de stier, droge koeien en jongvee staan. Vervolgens vertelt Henry vol trots over zijn nieuwe serrestal; een type stal waar de koeien als het ware in de buitenlucht verkeren. De koeien hebben hier alle keuzemogelijkheid: waar ze willen lopen, of ze willen liggen, geborsteld willen worden, gemolken willen worden of nog wat krachtvoer willen. Boven de ligboxen hangt een ingenieus systeem van apparaten dat vloeibare mest uit de kelder oppompt, scheidt in vaste en dunne fractie, de dunne fractie weer terugpompt naar de kelder en de vaste fractie verstrooit in de ligboxen. Henry is de zevende boer die dit systeem bezit.Vervolgens maken we een wandeling over de landerijen, waar bij broer Jan een ingezaaide akkerrand (onderdeel van Slingers in het landschap) wordt bekeken. De Phacelia, boekweit en koolzaadachtige komen mooi op! Dit soort randen geeft, met name in gebieden met veel hoogproductieve graslanden (die steeds monotoner worden), toch weer wat biodiversiteit. Omdat het landschap een collectieve verantwoordelijkheid is, moet de eigenaar wel een vergoeding krijgen.

Henry Steverink vertelt over zijn serrestal
Henry Steverink vertelt over zijn serrestal

Achter langs de weilanden van Henry stroomt de Ziegenbeek, waarvan nog een mooi meanderend gedeelte bestaat. In combinatie met de aanleg van een nieuw fietspad (van Sinderen naar Engbergen) worden hierlangs nog stukken elzenbeplanting aangelegd.

Bij terugkomst van de prachtige rondgang bedankt Anne Henry en Anja voor hun gastvrijheid.