Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Plattelandsraad (2) (1)

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Plattelandsraad

Jaarverslag 2017

2018 02 28 Jaarverslag 2017 Plattelandsraad

2018 02 21 Financieel overzicht 2017 Plattelandsraad

Jaarverslag 2016

2017 01 07 Jaarverslag 2016 Plattelandsraad

2017 02 10 Financieel overzicht 2016 Plattelandsraad Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2015

2016 02 18 Financieel overzicht Plattelandsraad 2015

2015 12 31 Jaarverslag 2015 Plattelandsraad Oude IJsselstreek

JAARVERSLAG 2014 

 Bijeenkomsten Plattelandsraad

27 januari

Een delegatie van het bestuur van de Plattelandsraad Oude IJsselstreek (Helma Tuenter, Kees Meijboom en Anne Oosterbaan) heeft kennis gemaakt met de heer Jan Finkenflügel, die de wethouderstaken waarneemt voor Wiebe Rijnsaardt. De wethouder is zeer betrokken bij de ontwikkelingen in het buitengebied en wil graag uitgenodigd worden bij de Plattelandsraad-bijeenkomsten en zal deze afhankelijk van de agendapunten en zijn eigen agenda, bijwonen. Ambtelijk ondersteuning vanuit de Gemeente zal worden verzorgd door Richard Krabben.

18 februari

Op deze Plattelandsraadbijeenkomst in het Pakhuus in Silvolde zijn met name de plannen voor 2014 besproken. “Kijkje bij de buren” zal dit jaar worden gewijd aan het thema  “recreatie”. Dit jaar zal er ook een Nieuwsbrief worden uitgebracht met een beschrijving van de in de Plattelandsraad deelnemende organisaties en hun activiteiten. Tenslotte wordt besloten om een oproep te doen voor ideeën die de leefbaarheid van het buitengebied ten goede komen.

9 mei

Dit keer waren we te gast waren bij de VAL in het Weerstation van Gerrit Vossers en heeft de voorzitter van de VAL, Rob Geerts een presentatie gegeven over de Toekomst van het cultuurlandschap in de Achterhoek.  Ontwikkelingen als subsidievermindering, schaalvergroting door verdwijnen melkquotum, herzien Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) kunnen grote invloed hebben op het landschap. In het nieuwe GLB krijgen boeren straks een vaste toeslag van 270 euro per hectare. Hierbij kunnen ze nog 120 euro per ha extra krijgen als ze voldoen aan vergroeningsregels. Hier voldoen de meeste Achterhoekse bedrijven al aan (minimaal 75% grasland).

Jan Stronks, medewerker van Staring Advies, geeft een toelichting op  “Achterhoek in Topvorm; geïntegreerd natuur en landschapsbeheer in de Achterhoek”. De afgelopen jaren is bos en natuur in de plus, maar het agrarisch cultuurlandschap is sterk in de min: de natuurwaarde holt achteruit, alleen maar Engels raaigras, maïs en hoge bomen. De gangbare landbouw gaat verder met schaalvergroting en intensivering, er komt minder vee in de wei, de biodiversiteit neemt sterk af. Het doel van agrarisch natuurbeheer is juist het behoud  en herstel van een netwerk van landschapselementen en terugkeer van soorten. Aanvragen voor bijdragen voor agrarisch natuurbeheer kan in het vervolg alleen maar via een collectief. Hier gaat de VALA mee aan de slag.

Verder wordt nog melding gemaakt van het Streekfonds dat in 2014 is opgericht. Vanuit dit fonds zullen activiteiten op het gebied van natuur en landschap en cultuurhistorie worden gestimuleerd. Het project “Stoken op Streekhout” van de VAL heeft tot doel om met de opbrengst van de biomassa uit het landschapsbeheer bij te dragen aan het landschapsonderhoud.

24 oktober

“Kijkjebijdeburen” ging dit keer over ‘”recreatie”. Een groot deel van de Plattelandsraad trok met vertegenwoordigers van de Dorpsbelangen langs vijf verschillende typen recreatiebedrijven.   Over deze interessante middag is een Nieuwsbrief  (nr. 4) van de Plattelandsraad uitgebracht.

5 november

In het Pakhuus te Silvolde vindt de uitreiking plaats van de bijdrage aan de drie best beoordeelde projectvoorstellen in het kader van onze ideeënbus.  Er waren vijf ideeën ingediend. Na een presentatie van de projecten Akkerranden, Boerderijnamen en Infobord Ziegenbeek overhandigt voorzitter Wim Beijer een cheque van 750 euro voor elk van deze drie projecten.

 

Pagina “Buitengebied in beweging”

In 2014 zijn artikelen over de volgende onderwerpen verschenen op de pagina “Buitengebied in beweging” in de Gelderse Post. Deze pagina verschijnt ook in de Gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

 • Gesprek met wethouder Jan Finkeflügel
 • Overlast van dieren
 • Kom in actie tegen voedselverspilling
 • Erfbeplanting rondom Doetinchem
 • Ideeënbus voor vitaal platteland
 • Kiezen voor bomen
 • Biovers, biologische winkel, vult gat in de markt
 • Effect van het GLB op onze streek
 • Buitengebied Wehl in actie
 • Boerderijwinkels steeds populairder
 • Open monumentendag
 • Wecken
 • Project vruchtbare kringloop
 • ‘Pottenkieken’ met de Plattelandsraad
 • Plattelandsconferentie
 • Cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar maken in het landschap
 • Ideeënbus Plattelandsraad, de winnaars
 • Slingers in het landschap
 • Boerderijnamen (meer) in beeld
 • Ziegenbeek, de twee-herige beek.

De artikelen zijn terug te lezen op: www.plattelandoij.com. Sinds kort is de Gelderse Post ook digitaal te lezen, via e-paper op hun website.

Projectvoorstellen voor budget Gebiedscommissie

Voor een mogelijke invulling van een budget dat overgebleven is van de Gebiedscommissie heeft de Plattelandsraad in overleg met de Gemeente een aantal voorstellen ingediend. Deze gaan over de thema’s  Landbouw  (Erfbetreders, Slingers in het landschap), Landschapsherstel (Restauratie kamp, Singelopening i.p.v verwijdering), Leefbaarheid (Ideeënbus  Plattelandsraad), Recreatie en toerisme (Ondersteuning fiets- en wandelpaden), en Cultuurhistorie/water (Historie Ziegenbeek).

Anne Oosterbaan (secretaris)