Kringlooplandbouw in gemeente Oude IJsselstreek

In 2019 is door de Plattelandsraad Oude IJsselstreek een boek uitgegeven over de kringlooplandbouw in gemeente Oude IJsselstreek.

In het buitengebied is op dit moment veel aan de hand op het gebied van landbouw, energie, biodiversiteit, enz. Nieuwe ontwikkelingen hebben allemaal hun gevolgen voor onze leef- en werkomgeving. Zo zullen de nieuwe, duurzame energiebronnen als windmolens en zonneparken hun invloed op ons landschap hebben. Dit geldt ook voor de landbouw waarin schaalvergroting niet lijkt te stoppen.

De auteurs Theo Tiegelaar en Anne Oosterbaan hebben in de vorm van interviews en keukentafelgesprekken de visie van 15 betrokkenen opgehaald en weergegeven in dit boek.

Klik op onderstaande link voor de tekst.

KRINGLOOPLANDBOUW BOEK10 sept