-Leden

Organisatie   naam 
Voorzitter dhr. T. Tiegelaar
Secretaris dhr. A. Oosterbaan
Penningmeester (Vrouwen van Nu) mevr. W.A. Burgers-Reimes
Bestuurslid (Monumentenplatform OIJ) mevr. W.A. Tuenter-Jansen
Bijenvereniging Varsseveld dhr. B. Radstake
Heelwegs Belang dhr. G. Boenink
Silvolds Belang mevr T. Sprenkelder
St. Achterhoeks Toerisme mevr. H. Oldenhave
Wilbeheereenheid Wisch dhr. R. Huls
Wilbeheereenheid Gendringen/Bergh dhr. J.W.C. Rosier
Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer dhr. H. Steverink
Stichting behoud Kemnade-Waalse water mevr.  E. Visscher-Endeveld
LTO dhr. S. Fisser
Vereniging dorpsbelangen Varsselder/Veldhunten dhr. W. Klomphouwer
Terborgs Belang mevr. E. Bakker
Stichting Kerk- en fietspaden Sinderen en Omstreken  dhr.  J. Lammers
Sinderens Belang mevr. M. Ankersmit
Ver. Leefbaarheid Netterden mevr. C. van Dee