Boerderijnamen herleven op Sinderen

Van tientallen boerderijen rond Sinderen zijn de namen nu zichtbaar dank zij een actie van Sinderens Belang die zijn oorsprong vindt in het Dorpsplan Sinderen (2011-2021).

Sinderens Belang organiseerde een naambordenactie voor boerderijen in het werkgebied van de vereniging (Sinderen en deel van Breedenbroek). Bewoners van boerderijen en huizen die ver van de openbare weg liggen konden meedoen. Het bord wordt op “leesafstand” van de weg naast de inrit geplaatst. Zo komen de vanouds gangbare namen weer in beeld en maakt dit stukje cultuurhistorie het dorp persoonlijker.

Op vrijdag 22 april waren de betreffende bewoners uitgenodigd in het Buurtschapshuis, waar leden van de werkgroep een programma met dia’s verzorgden. Aansluitend presenteerde een andere werkgroep een boekje met een nieuwe fietsroute, langs veel van de boerderijen. Het boekje heet “Beleef Sinderen” en geeft behalve de route ook veel informatie over oude gebruiken en het landschap. Zie ook www.sinderen.com De nieuwe borden stonden buiten opgesteld in de vorm van de S van Sinderen. Met de bewoners erbij werd een groepsfoto gemaakt. Het programma werd afgerond door woorden van wethouder Sluiter, aan wie eerder het eerste boekje was aangeboden. Hij prees Sinderen, dat zich opnieuw als een actieve dorpsgemeenschap heeft laten zien.

Cover brochure 1 HARM6141