Buitengebied in beweging

In samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek kan de Plattelandsraad een aantal projectvoorstellen ondersteunen uit de middelen van de voormalige gebiedscommissie. Wij hebben het vertrouwen van de gemeente gekregen vanwege onze brede samenstelling en de activiteiten die we tot nu toe uitgevoerd
hebben voor het buitengebied. Plattelandsraad Even opfrissen, de Plattelandsraad is een
stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties betrokken bij het buitengebied:
Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, het Monumentenplatform Oude IJsselstreek, Vrouwen van NU, Instituut Voor Natuureducatie IVN,Wildbeheerseenheden Wisch en Gendringen/Bergh, Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer VAL, Bijenverenigingen Varsseveld en Gendringen, VVV, Stichting Kemnade/Waalsewater,Stichting Achterhoek weer Mooi StAM,Dorpsbelang Heelweg, Silvolds belang, Terborgs Belang.
Al enkele jaren organiseren we onder andere het ‘pottenkieken’, oftewel op bezoek gaan bij interessante ondernemingen of projecten, om van elkaar te leren. Ook hebben we afgelopen jaar drie projecten gesteund met een financiële bijdrage. Beide activiteiten kunnen we nu dus weer doen. Vernieuwende activiteiten dragen
bij aan de ontwikkeling van het buitengebied. Wat zijn de thema’s? Dit keer kunnen projecten voorgesteld worden die vallen onder de volgende thema’s:
– Landbouw
– Landschapsherstel
– Leefbaarheid
– Recreatie en toerisme
– Cultuurhistorie/water
Spelregels
Om het gemakkelijk te maken geven we hiernaast een aantal voorbeelden van uitwerkingen per thema. Let wel, dit zijn voorbeelden. Binnen de thema’s past natuurlijk veel meer.
Per thema is maximaal €2,500 beschikbaar, maar minder is zeker goed. We hoeven geen ingewikkelde verhalen, maar als je de volgende onderdelen invult en voor 30 april 2015 opstuurt naar A. Oosterbaan@planet.nl, dan komen we een heel eind:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Titel idee/project

Doel van het idee/project:

Beschrijving van het idee/project:

Locatie van uitvoering:

Wijze van uitvoering:

Periode van uitvoering:

Verwachte bijdrage aan
het gekozen thema:

Kijk hieronder voor voorbeelden van projectvoorstellen.

Lees meer…