Burgemeester en wethouder RO op bezoek bij de Plattelandsraad

In het kader van kennismaking met de nieuwe burgemeester kwam hij samen met de wethouder ruimtelijke ordening en plattelandsontwikkeling op bezoek bij de Plattelandsraad. Een programma was opgesteld met bezoeken aan enkele projecten die door de Plattelandsraad gesteund zijn. De ontvangst was bij de natuurtuin Natuurlijk Buiten in Sinderen. Na het voorstellen van het bestuur aan beide personen door de secretaris, presenteerde de voorzitter de belangrijkste aspecten van het werk van de Plattelandsraad. De platformfunctie van een 13-tal organisaties die actief zijn in anna-kemp-vertelt-over-de-tuinhet buitengebied. Het uitwisselen van informatie tussen de lid organisaties en het informeren van bewoners van het buitengebied over wat daar speelt. Het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en het samenwerken met en het kritisch volgen van de gemeente rond het buitengebied. De visie van de Plattelandsraad is samen te vatten in de volgende slogan: De kracht van de Achterhoek = economie x cultuur x natuur. Van alle onderdelen werden ook enkel voorbeelden getoond die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In een open sfeer werden ook enkele kwesties besproken, zoals het proces rond Citta Slow, de gang van zaken rond de bomenkap en de commissie cultuurhistorie. Ook Anna Kemp hd de gelegenheid haar activiteiten toe te lichten.

onthulling-door-otwin-en-henkinfobord-stamVervolgens werden burgemeester en wethouder gevraagd om een informatiebord te onthullen van de stichting StAM bij een steilrand. Dergelijke informatieborden helpen passanten om het landschap beter te leren kennen. Het bord is gerealiseerd met een bijdrage van de Plattelandsraad. De burgemeester suggereerde hier om bij de 50 landschapsmonumenten die afgelopen jaar met behulp van StAM zijn beschreven in de Gelderlander, een fietsroute uit te zetten.

De volgende stop was bij een veld met akkerranden. Een initiatief van de VAL om met name voedsel voor de patrijs in de winterperiode te realiseren. In totaal is dit jaar ongeveer drie hectare aan stroken ingezaaid. Dat biedt serieuze kansen voor de overleving van de patrijzen, maar het zijn ook aantrekkelijke stroken voor de fietspassanten.

Ook werd een stop gemaakt bij het Idinkbos, waar een werkgroep uit de buurt een aantal voorstellen met de gemeente heeft besproken ter verbetering van de infrastructuur: fietspaden, bebording, bruggetjes, etc. Een groot deel van deze voorstellen zijn afgelopen jaar door de gemeente gerealiseerd.

uitleg-in-de-winkelDe laatste halte was bij het ouderwetse winkeltje in Bontebrug. Een cultuurhistorisch project dat de bewoners jarenlang in stand hebben gehouden en nu weer gaan benutten. Het winkeltje is inmiddels al twee dagen in de week open, groepen worden ontvangen om de klassieke inrichting en sullen te bewonderen, evenals de oude bakkerij. En binnenkort wordt begonnen met de verbouwing om een bed en breakfast te realiseren met ondersteuning door verstandelijk gehandicapten. Ook aan dit project heeft de Plattelandsraad een bijdrage gegeven. Afgesloten werd hier met een zelfgemaakte soep en broodjes. Beide bestuurders vertrokken met de toezegging om in het college te bespreken hoe de communicatie met een platform als de Plattelandsraad in de toekomst verbeterd kan worden. afsluiting-met-soep-en-brood

Wat ons betreft, dank voor de aanwezigheid en de discussies.

Wim Beijer