De Raesfeltstede – Melkveebedrijf Keuper

Wij doen mee met een pilot kruidenrijk grasland voor biodiversiteit. Dit project is een initiatief van Plattelandsraad-Oude IJsselstreek in samenwerking met VAL Oude IJssel en LTO Oost Achterhoek. In totaal wordt bij ons ongeveer 5000 m2 ingezaaid (verdeeld over 2 percelen) met een mengsel dat bestaat uit verschillende grassoorten, aangevuld met kruiden als smalle weegbree, boterbloem, rode klaver en rolklaver. Voor meer info: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/08/10/pilot-kruidenrijk-grasland-in-oude-ijsselstreek of Buitengebied in beweging, augustus.