Dijkstra streng voor groeiende melkveehouders

Koeien horen in de wei, vindt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). Om te voorkomen dat de dieren in de toekomst op stal staan, moeten de melkveebedrijven hun grondgebonden karakter behouden en versterken, schrijft Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer.

Dat betekent dat een bedrijf voldoende grond moet hebben om de dieren naar buiten te kunnen laten en er de koeienmest op kwijt te kunnen. Vanaf 2016 moeten bedrijven die uitbreiden en meer mest produceren dan in 2014, elk jaar aantonen dat ze nog voldoende grond hebben om een deel van de voor natuur en milieu schadelijke fosfaatstoffen uit de extra mest kwijt kunnen. De rest mag elders worden verwerkt.

Vooral bedrijven met veel koeien op weinig grond zullen de gevolgen merken. Dijksma wil zo de verwachte groei van de melkveebedrijven in goede banen leiden.

Groei in goede banen leiden

Een bedrijf dat na uitbreiding meer dan 50 kilo mest per hectare extra produceert, moet meer dan de helft van de mest op eigen grond kwijt kunnen. Bij tussen de 20 en 50 kilo meer mest per hectare moet een bedrijf dat wil groeien een kwart ervan op het eigen bedrijf gebruiken. Voor bedrijven die genoeg grond hebben of een fosfaatoverschot hebben van minder dan 20 kilo per hectare, hebben de nieuwe regels geen gevolgen.

Dijksma wil zo de verwachte groei van de melkveebedrijven in goede banen leiden. Op 1 april vervalt het Europese melkquotum dat ruim dertig jaar geleden werd ingesteld om geen boterbergen en melkplassen te krijgen. Melkboeren mogen dan weer zoveel melk produceren als ze willen of kunnen, zonder een boete te krijgen.

‘Grondgebondenheid van de melkveehouderij verhoogt het maatschappelijk draagvlak en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de sector. Het beschikken over voldoende grond is daarbij ook een basisvoorwaarde voor de weidegang’, aldus de bewindsvrouw die in 2020 liefst 80 procent van alle koeien weer in de wei ziet lopen. ‘De koe in de wei is een onmisbaar onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap.’

De Tweede Kamer ging eerder akkoord met Dijksma’s wet verantwoorde groei melkveehouderij. Daarin ontbraken nog extra eisen voor melkveehouders, waarover coalitiepartijen VVD en PvdA verschillend denken.

Volkskrant, 31 maart 2015