Humus

Het  jaar 2015  is het jaar van de bodem. Daarom is het goed aandacht te besteden aan één van de belangrijkste onderdelen van de bodem: humus.

Wat is humus?

Humus wordt gevormd door de afbraak van plantaardige en dierlijke resten. Deze afbraak gaat niet overal even goed en daardoor krijg je verschillende soorten humus. Op zure zandgronden gaat de vertering slecht en krijg je veel wat we noemen “ruwe humus”(ook wel “mor” genoemd). Op rijkere, minder zure zandgronden, waar meer bodemleven is, is de vertering beter en krijg je mooie rulle humus (ook wel “mull” genoemd).

Het belang van humus

Een bodem zonder humus is zo dood als een pier. Dan kunnen er geen beestjes en schimmels in leven. Humus is van het grootste belang omdat daardoor water vastgehouden wordt (anders stroomt alles direct door naar beneden) en voedingsstoffen (deze zouden wegspoelen). Het zorgt dus voor regelmatige aanwezigheid van water en voedsel van planten en gewassen. Verder trekt humus dieren aan, zoals regenwormen die er vervolgens weer voor zorgen dat de grond een mooi kruimelige structuur krijgt.  Hierdoor wordt de grond voldoende belucht en goed gedraineerd. Ook worden andere soorten wormen, mijten, bacteriën, aaltjes en schimmels aangetrokken door humus. In een gezonde bodem hebben de gewenste soorten hiervan de overhand.

Hoeveel humus heb je nodig?

Potgrond bestaat voor 20-30 % uit organische stof. Kleigrond bevat 1-6 % organische stof.Veel zandgronden zijn humusarm tot zwak humeus (tot 3 % humus). Een sterk humeuze zandgrond  bevat 8-12 % organische stof. Een goede bodem heeft zeker 4-6 % humus nodig. Voor veel bodemtypen is meer beter.

Hoe krijg je meer humus in de bodem?

Jaarlijks wordt er een grote hoeveelheid van de aanwezig organische stof afgebroken. Bij een gemiddelde zandgrond is dit wel 4000 kg per hectare.  Om het gehalte op peil te houden moet er dus ook weer minstens zoveel worden aangevoerd. Om het humusgehalte van de bovenste 20 cm van de grond bijvoorbeeld met 0,1 % te verhogen is 2700 kg extra per hectare nodig.

 

Anne Oosterbaan

Voor wie meer informatie wil:

www.humisme.nl   www.gevoelvoorhumus.nl