Jaarverslag 2019

Onder het kopje Jaarverslagen vindt u het jaarverslag 2019 zoals dat is vastgesteld in de ledenbijeenkomst van 13 februari 2020.