Jaarverslag en financieel verslag 2017 Plattelandsraad

Het jaarverslag en het financieel verslag van 2017 van de Plattelandsraad is onlangs vastgesteld en hieronder te lezen.

2018 02 28 Jaarverslag 2017 Plattelandsraad

2018 02 21 Financieel overzicht 2017 Plattelandsraad