KIJKJEBIJDEBUREN oktober 2018

Op vrijdag 5 oktober organiseerde de Plattelandsraad voor de zevende keer een Kijkjebijdeburen.  Dit keer brachten we met Plattelandsraadsleden, vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, wethouders en gebiedsmakelaars van de Gemeente een bezoek aan Huis Wisch in Terborg. Hier werden we ontvangen door Jonkheer Vegelin van Claerbergen, ex-tuinman Jonker, boer Tijhuis en jachtopziener Te Grotenhuis. De middag gaf een mooie inkijk in het leven op en in stand houden van een landgoed en het modern boeren op zo’n landgoed. Meer indrukken in onze Nieuwsbrief 8.