Landbouw

Binnen de landbouw gebeurt de laatste tijd veel. Van imagoverbetering, duurzame omgang met het milieu en de bodem, dierenwelzijn, communicatie over wat een boerderij nu is, boerderijscholen, verbrede activiteiten op boerenerven, landbouw en natuur, noem maar op. Allemaal zaken die ingebracht kunnen worden.

Landschapsherstel

Het kampenlandschap en het rivierenlandschap (de slaeges) zijn de belangrijkste landschapstypen in onze gemeente. Het is belangrijk die kwaliteit vast te houden. Singels, solitaire bomen, steilranden en andere structuren, zijn daarvoor belangrijk. Het herstellen van één of enkele kampenstructuren met uitleg zou een mooi voorbeeld zijn. Maar ook hoe een singel aangepast kan worden om toch zijn functie te houden én ruimte voor de landbouwmachines te bieden, zijn twee voorbeelden van wat een project zou kunnen zijn.

Cultuurhistorie

Het kunnen lezen van een landschap en de ontwikkeling in de tijd, zowel van gebouwen als structuren, holle wegen, kerkepaden, beken, kenmerkende gebouwen of elementen. Door deze te herstellen of te beschrijven krijgen ze waardering en begrip. Landschap en cultuurhistorie zijn nauw met elkaar verbonden. Maak de parels in je dorpskern of buitengebied bekend.