Leefbaarheid

Leefbaarheid

Met elkaar zaken ontwikkelen in het buitengebied die je als buurt, gemeenschap, belangrijk vindt. Samen vormgeven aan je directe omgeving, in welke vorm dan ook. Dat zijn onderwerpen voor dit thema.

Recreatie en toerisme

De vrijetijdseconomie is de tweede economische drager van ons buitengebied. Nieuwe ideeën hoe recreatie te stimuleren zijn nog steeds welkom. Van kerkepaden tot ketenontwikkeling. Van speelplein tot lokale evenementen. Wees creatief en laten we jou een handje helpen om ons gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.