Nieuw Plattelandsbeleid gemeente Oude IJsselstreek

Op 21 mei discussieert de raad van de gemeente Oude IJsselstreek over het nieuwe beleidsplan plattelandsontwikkeling. Daarin worden voor de komende jaren de speerpunten en de beschikbare middelen vastgelegd. In het fotodocument wordt eerst teruggekeken wat de doelstelling 10 jaar geleden was, wat er gerealiseerd is en wat er nog nodig is.  De onderdelen landbouw, vrijetijdseconomie en natuur- en landschap worden met name uitgewerkt, terwijl enkele andere beleidsvelden nog volgen. Eén van de belangrijkste kaders is het streven om een Cittaslow-gemeente te worden. De uitgangspunten die hierbij horen vormen het integrale kader voor de ontwikkeling van het buitengebied.

Het complete document is via de agenda van de gemeenteraad van 21 mei 2015 te lezen.