Presentatie Boerenkans en Zorg om Boer en Tuinder 1 maart

Op de bijeenkomst van de Plattelandsraad Oude IJsselstreek op 1 maart a.s. zullen Jan Tiggeloven van Stichting Boerenkans en Agnes te Molder van Stichting Zorg om Boer en Tuinder een presentatie verzorgen. Beide stichtingen zijn opgezet om agrarische ondernemers te ondersteunen, wanneer ze met hun bedrijf in nood verkeren. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Boerenkans Achterhoek is een netwerkorganisatie van erfbetreders en hulpverleners die contact hebben met agrarisch ondernemers en zodoende vroegtijdig problemen kunnen signaleren.

Na de presentatie van Jan Tiggeloven en Agnes te Molder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Eén van de vragen is of er in onze gemeente een inventarisatie uitgevoerd zou moeten worden naar wensen voor begeleiding en ondersteuning van agrarische bedrijven.

U bent van harte uitgenodigd voor deze presentatie en discussie! In verband met de zaalreservering e.d. willen we graag weten wie er komt. Daarom opgave (vóór 25 februari) graag via  a.oosterbaan@planet.nl

Datum: 1 maart 2018  (20.30 u)

Plaats:  Ons Pakhuus, Molenberg 2 Silvolde