Produceren we voor de tankwagen of de consument?

Een uitspraak van Gerben Klein Haar , leider van de vakgroep veehouderij van het AOC tijdens de 5e Smaakwerkplaats over zuivel op 1 mei. Het is ook het dilemma waar de veehouderij voor staat: produceren voor de wereldmarkt (‘de tankwagen’) en geconfronteerd worden met overschotten, lage prijzen als gevolg van moordende concurrentie, of zoeken naar eigen producten waar de consument meer voor wil betalen op basis van smaak, meer aandacht voor de natuur of andere waarden.

De Smaakacademie Achterhoek probeert door het samenbrengen van producenten, koks en consumenten, te laten zien wat de meerwaarde kan zijn van de consumentenbenadering. Lekkere producten uit eigen streek, directe verkoop in de regio met een betere prijs voor de boer en aandacht voor de omgeving waarin geproduceerd wordt. Met als achterliggend idee dat als de consument zich bewust wordt van de negatieve effecten op de omgeving van de keus voor goedkoop voedsel, er uiteindelijk meer kansen ontstaan voor natuurlijk boeren. Met een betere prijs voor de boer en een betere kwaliteit van de omgeving.

Zuivelproducten stonden centraal in deze Smaakwerkplaats. In de voorbereiding daarvan was al een eerste resultaat te melden volgens Maurits Steverink. Namelijk een samenwerking tussen de koks van het Graafschapcollege en de vakgroep en leerlingen van het AOC. Onder leiding van top-kok Jan Smink werden allerlei aparte gerechtjes gemaakt van de lokaal beschikbare producten, zoals biest. Verrassend

Top-kok Jan Smink

lekker.

 

Maar ook waren door groepjes leerlingen een 5-tal thema’s uitgewerkt rond bedrijfsaspecten: Wat komt er kijken bij het opzetten van een boerderijwinkel? Hoe zet je een zuivelverwerking op in je boerderij? Hoe kun je het stimuleren van weidevogels op je bedrijf vermarkten via je zuivel? Etc. Zij presenteerden hun resultaten tijdens de pauze samen met presentaties van Achterhoekse bedrijven, zoals zuivelbedrijf Wikkerink uit Aalten, Daalwiek uit Geesteren en ijs van de Natuurboeren.

Leerlingen presenteren hun project

Veel aandacht was er ook voor de projecten van Vogelbescherming Nederland die al een aantal jaren samen met boeren vogelvriendelijke landbouw realiseert. Begeleiding bij de introductie van kruidenrijk grasland en stimulering van de afzet van zo geproduceerde zuivelproducten. Twee initiatiefrijke ondernemers sloten de avond af met hun ervaring hoe een andere richting dan de gangbare melkveehouderij in te slaan en dat tot succes te maken.

Een boeiende avond met veel benutte netwerkmogelijkheden, maar zowel leerlingen als de (Rabo)bank zijn nog lang niet overtuigd van een toekomstige noodzaak tot verandering. Dus nog het nodige te doen voor de Smaakwerkplaats.

Wim Beijer