Quick scan gevolgen van afschaffing melkquotum

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de gevolgen van de afschaffing van het melkquotum onderzocht. Zowel voor de sector als voor de natuur. Voor het artikel klik op de link: http://www.pbl.nl/publicaties/quick-scan-gevolgen-van-afschaffing-melkquotum