Slingers in het landschap bezocht

Zaterdag 11 juli was het dan zover. De fietstocht van de VAL langs de ingezaaide akkerrandpercelen. 76 deelnemers hebben bijgedragen aan dit project, waardoor 5 kilometer akkerrand is ingezaaid. En een deel daarvan gingen we bekijken onder deskundige leiding van het VAL-bestuur.

De tocht gaat van Terborg naar Bontebrug en onderweg zien we de eerste strook aan de Lichtenberg. Vervolgens richting Voorst, maar voor die tijd buigen we af naar het nieuwe fietspad rond de ‘ slaege’. In de graanvelden die we passeren liggen bloemrijke stroken ingezaaid. Net voor de Terborgseweg stoppen we bij een ingezaaid perceel tussen de Ziegenbeek en het fietspad. Rob Geerts legt uit welke soorten ingezaaid zijn en wat de functies van akkerranden zijn.


Functies van akkerranden
Het verminderen van ziektedruk voor de maïs die aan de andere kant van het fietspad ligt. ‘De akkerranden trekken veel insecten aan die bijvoorbeeld de luizen in de maïs opeten. Daardoor hoeft er minder gespoten te worden met pesticiden’, volgens Rob. ‘Vanwege deze insecten, komen er ook meer vogels op deze stroken af die zich hiermee voeden. En de aanwezigheid van voedsel is bepalend voor het in stand houden van biodiversiteit, de variatie in soorten in de natuur. Op de bloemrijke mengsels komen ook veel bijen, hommels en vlinders af’.
Als laatste zijn deze randen mooie elementen in het gebied, waardoor het voor recreanten het landschap boeiender wordt. Yvette Rusink vertelt: ‘Het landschap hier is een rivierenlandschap , open, vlak en met veel ruimte. In oorsprong met lange smalle akkers, doorsneden door greppels om het overtollige water af te voeren. Voor een deel is dat nog te herkennen, hoewel de ruilverkaveling veel aanpassingen heeft gedaan en de waterstand nu kunstmatig beheerst wordt’.

We vervolgen onze weg naar het nieuw aangelegde fietspad langs de Keizersbeek en stoppen nog even bij de rustplaats aan de Luimesweg bij de Küper. Van daar via het Konninkspad richting de Heurne. Dit dorp is ook heel actief in het aanleggen van akkerranden. Zij hebben er zelfs borden bijgezet op diverse plaatsen.
Na de koffie gaat het verder naar Sinderen, waarbij we onderweg nog verschillende akkerranden passeren. In de routebeschrijving die bij de VVV te vinden is, worden deze allemaal vermeldt.

Kampenlandschap
Net voor de koffieboerderij in Sinderen laat Yvette ons nog een typisch voorbeeld van een kamp zien: een omsloten akker met hakhout om het vee binnen het perceel te houden. De zandgronden in de oude gemeente Wisch hadden deze structuur met name. Dit in tegenstelling tot het slagenlandschap in de vroegere gemeente Gendringen. Yvette neemt de gelegenheid om de deelnemers te vragen hoe het akkerrandeninitiatief doorgezet zou kunnen worden. Dit jaar is het gelukt met de 76 deelnemers en een aanvulling van de Plattelandsraad en de drie gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem. Maar eigenlijk zouden de recreanten die van het mooie landschap genieten, hier een bijdrage aan moeten geven op een structurele manier. Dan krijgen boeren er ook belang bij en kunnen zij een stukje van hun grond hiervoor afstaan. Het wordt dan een win-win situatie voor de natuur, de recreatie en de landbouw.


Wie helpt mee dit streven te realiseren? Meld je aan op: www.val-oudeijssel.nl.

Wim Beijer