Slingers in het landschap

De VAL Oude IJssel wil in 2015 in haar hele werkgebied bloemrijke akkerranden inzaaien op gronden van zowel gemeenten, boerderijen en particulieren. Mooi voor de natuur: ruimte voor planten en dieren, verbindingsstroken met andere natuurelementen, voedsel voor insecten. Functioneel voor de boer: bestuiving door insecten wordt verbeterd, bestrijding van plagen die in de randen plek vinden en dus niet in het gewas ernaast. En hij krijgt nog een vergoeding ook. Mooi voor de mensen: wandelen of fietsen langs kleurrijke akkers vergroot de kwaliteit van het buitengebied.

Akkerrand in de Kroezenhoek in 2014