Toekomstvisie over het buitengebied

De Plattelandsraad heeft deze zomer met alle vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van het buitengebied van onze Gemeente Oude IJsselstreek. Er is met name gepraat over de thema’s energie, wonen, natuur en landschap, landbouw, recreatie/vrijetijdseconomie en cultuurhistorie. De resultaten van alle overleg zijn weergegeven in de Toekomstvisie van de Plattelandsraad op het buitengebied Gemeente Oude IJsselstreek

Toekomstvisie PLATTELANDSRAAD 2018