Trots op onze streek: presentatie project rivierduinen

De projectgroep Rivierduinen uit Gaanderen presenteerde zaterdagmorgen IMG_00466 juni haar resultaten aan de buurt en aan wethouder Lambregts. Ria Berkelder vertelde in ’t Onland over de werkzaamheden van de werkgroep in de afgelopen periode. Vervolgens bood zij de Visie Rivierduinen aan de wethouder aan. In haar reactie ging de wethouder met name in op het belang van eigen initiatieven van bewoners. In het eerste jaar dat zij nu wethouder in Doetinchem is, is het haar opgevallen dat er hier veel meer wordt samengewerkt dan in haar vorige gemeente in Utrecht.

Het project Rivierduinen is inmiddels ondergebracht bij de Dorpsraad Gaanderen en de voorzitter, Stef Veldkamp zag al veel voordelen in het nu hebben van deze visie. Hij ziet het als een instrument om andere initiatieven van bewoners eerst hieraan te toetsen, zoals een voorgesteld project in de Beekstraat. Ook zou hij scholen willen betrekken bij de rivierduinen.

Het informatiebord over de rivierduinen is te vinden bij de ‘aaltschep’ aan de Kerkstraat. De wethouder en Ria onthulden dit bord gezamenlijk. Via de QR-code op het bord kan alle informatie ter plekke bekeken worden.

Als kennismaking met de rivierduinen werd onder leiding van André Kaminski een wandeling gemaakt van de aaltschep naar de Tuinstraat en via het zogenaamde ‘tentjeskamp’, een locatie voor tbc-patiënten voor de 2e wereldoorlog, komen we weer terug in de Kerkstraat. Een informele afsluiting in de zon bij ’t Onland besloot deze zonnige presentatie.

Wim Beijer