Veranderingen op het platteland

Sinds december 2014 ontmoeten een groep mensen met passie en betrokkenheid voor het mooie platteland van de Achterhoek elkaar. De gedachte is dat door elkaar te ontmoeten, vraagstukken te delen en nieuwe verbindingen te leggen we elkaar verder kunnen helpen om initiatieven en andere activiteiten te ontwikkelen. De bijeenkomsten zijn steeds op locatie en vaak gekoppeld aan een vraag of thema.

Bijeenkomst in Groenlo

Op de laatste bijeenkomst in mei stond de vraag van het AOC centraal: namelijk hoe kijken toekomstige (jonge) boeren aan tegen de relatie tussen hun bedrijf en het omringende landschap. Op de bijeenkomst die plaatsvond bij de Koeientuin in Groenlo waren 4 afstudeerders van het AOC die een presentatie hielden met als centrale vraag:

Wat betekent jouw bedrijf voor de omgeving en wat kan de omgeving voor jouw bedrijf betekenen?

Eén van de studenten was al in gesprek met Staatsbosbeheer om een stuk pachtgrond anders te gaan beheren via het agrarisch natuurbeheer. Hij zocht naar mogelijkheden dit in de bedrijfsvoering in te passen.

Een andere student had gemerkt dat er bij jongeren die hij geregeld trof in het dorp, wel degelijk interesse was voor wat er zoal op zijn bedrijf gebeurde. Hij vond het ook leuk om er met z`n vrienden over te praten.

Bij één student hadden ze thuis een mini camping, hij had al meer nagedacht hoe hij dat als ondernemer kon combineren. Ook was er een student die nadacht om samen met z`n zus het bedrijf te verbreden met kinderopvang.

Conclusie

De studenten  hebben nog niet altijd directe antwoorden op de gestelde vragen, maar er was wel begrip en
inzicht gekomen hoe je jezelf in je (landschappelijke) omgeving ziet. Dat je als bedrijf ook samen met je omgeving aan de slag kunt.
De docenten van het AOC willen dit onderwerp oppakken en de studenten al vroeg laten kennis maken met de mogelijkheden van landschapsbeheer. Ze ook wegwijs maken in de aanvraag van vergoedingen en mogelijkheden voor subsidie. Daar was in de opleiding nog nooit aandacht aan besteed.
Tips van de deelnemers voor de studenten: wees open en laat mensen uit je omgeving kijken op je bedrijf. Ga iets organiseren zodat mensen in aanraking komen met het verzorgen van de dieren en het produceren van voedsel.
Het idee is dat het netwerk zich op deze wijze steeds verder uitbreid en juist door deze onverwachte verbindingen een bijdrage levert aan het versterken van de kwaliteit van het
landschap in de Achterhoek.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten of meedoen aan een volgende bijeenkomst? Neem contact op met de regio Achterhoek: m.maglio@regio-achterhoek.nl.

Foto: BijeeTransitie bijeenkomst in meinkomst in de Koeientuin (foto: I.Canter Cremers)