-Doel van de stichting

Het doel van de Plattelandsraad is om initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling te inventariseren, coördineren en stimuleren. Hierbij gaat het om activiteiten op het gebied van recreatie, landbouw, water, cultuurhistorie, natuur, landschap enz.