Toekomstvisie

Toekomstvisie-PLATTELANDSRAAD-2018

Door de Plattelandsraad is  in 2018 een toekomstvisie vastgesteld waarin voor de komende jaren de kernactiviteiten zijn benoemd. De thema’s die daarin aan de orde komen zijn: energie, wonen,  natuur en landschap, landbouw, recreatie/vrijetijdseconomie en cultuurhistorie.